Bastjaan van Elk (geb. 6-12-1767)

Exacte overlijdensdatum onbekend, vermoedelijk in 1847 in Utrecht

1792 Utrecht: Op 30-10-1792 treedt Bastjaan op 25-jarige leeftijd in het huwelijk met Francina Sluyk, dochter van Izaak Sluik en Johanne van der Horst. Het huwelijk wordt gesloten in de Catharijnekerk. De bruidegom staat dan in het huwelijksregister als Van Ellik. Zijn beroep is steenvormer.

1793 Utrecht: Op 8-9-1793 wordt het eerste kind, zoon Jan, in de Geertekerk gedoopt. Het kind is Gereformeerd. Het adres van de familie is: Buiten de Tolsteegpoort aan de Vaartschen Rijn. Doopheffer is lidmaat Jannigje Sluik, die op het zelfde adres woont.

1795 Utrecht: Op 3-5-1795 volgt de doop van de tweede zoon, Isaak van Elck in de Geertekerk. Isaak wordt geheel volgens de traditie vernoemd naar de de vader van Francina. Adres van de familie is nog altijd Buiten de Tolsteegpoort.

1797 Utrecht: Op 5-3-1797 kan er opnieuw een derde kind gedoopt worden: zoon Bastiaan in de Geertekerk. Het kind is Gereformeerd. Moeder staat genoteerd als lidmaat, de vader niet. Het adres: Buiten de Tolsteegpoort. Doopheffer is Pieternelle Sluik, huisvrouw van Hendrik van der Tol. Naar Pieternelle wordt later een dochter vernoemd.

1800 Utrecht: Op 9-4-1800 mag de familie weer naar het doopfont, dit maal voor de doop van de vierde zoon, Jacobus, in de Buurkerk. De moeder staat in het register abuisievelijk als Francina Stark. Adres van het gezin: buiten de Tolsteegpoort. Doopheffer bij de gelegenheid is moeder van Francina: Jannigje de Vries, echtgenote van Isaak Stark (of Sluik), w(erkman) te Suijlen. Moeder is lidmaat van de kerk.

Jacobus trouwt later met Wilhelmina Bierhorst (geboren in 1775 in IJsselstein). Het gezin verhuist in 1825 naar Leiderdorp, naar de wijk Achthoven. Met vader en moeder gaan mee: zoon Hendrik Bierhorst (geboren in Utrecht in 1814), zoon B(astiaan) van Elk, geboren in Utrecht in 1824. Zoon Bastiaan, koetsier, overlijdt op 23-jarige leeftijd in Utrecht. In 1827 wordt in Leiderdorp Wilmina van Elk geboren. De getuigen wonen allen in Utrecht.

1803 Utrecht: Op 9-1-1803 kan de familie het vijfde kind, dochter Johanna, laten dopen in de Geertekerk in Utrecht. Het adres van de familie is Buiten de Tolsteegpoort. Doopheffer is Maria van Elk, de oudste zuster van Bastiaan, die op hetzelfde adres als de familie woont.

1805 Utrecht: Op 20-3-1805 volgt de geboorte van de tweede dochter: Francina. Zij wordt op 24 maart 1805 gedoopt in de Geertekerk. Het kind is Gereformeerd. Doopheffer was Francina’s zuster Jacoba Sluik, lidmaat van de kerk. De vader is geen lidmaat. Adres van de familie op dat moment: Buiten de Tolsteegpoort.

1808 Utrecht: Op 10-1-1808 heeft de doop van het zesde kind, dochter Pieternella, in de Geertekerk plaats. De beide ouders zijn lidmaat van de kerk. Gereformeerd.

1811 Utrecht: Op 17-2-1811 kan het zevende kind, zoon Hendrik, in de Geertekerk worden gedoopt. Vader en moeder zijn dan lidmaat van de kerk. Gereformeerd. Het adres van de familie is dan Buiten de Tolsteegpoort ‘op de steenplaats van den heer Nagtglas’. Heeft mogelijk in 1831 het Metalen Kruis gekregen voor het meedoen aan de Tiendaagse Veldtocht. Diende bij de staf (Arnhem) en/of het derde bataljon (in Grave) van de 13de Afdeling Infanterie. Rang: flankeur

1819 Utrecht: Op 4-6-1819 volgt de geboorte van het achtste kind, zoon Jan (ID 000-008) ‘s morgens om 2.00 uur. Volgens het geboorteregister kon de vader niet schrijven. Bastiaan was toen 44 jaar oud, zijn vrouw 42 jaar.

1843 Utrecht: Op 7-6-1843 overlijdt Francina Sluijk om 9.00 uur op 68-jarige leeftijd. Zij woonde de Wijde Doelen, wijk B 207. Bastiaan was op dat moment nog in leven omdat zij in de overlijdensakte ‘huisvrouw van Bastiaan’ wordt genoemd.