Berts boeken- en artikelenpagina

In de loop van de tijd heb ik mogen meewerken aan een aantal boeken. Op deze pagina vind je daar een overzicht van. Het nieuwste boek van mijn hand of waaraan ik heb mogen meewerken staat bovenaan. Hoe meer naar onder, hoe langer geleden dat het is verschenen. Sommige boeken zijn nog te koop: hetzij via de reguliere boekhandel, hetzij antiquarisch.

Onderaan de pagina staan nog de verwijzingen naar historische artikelen die ik schreef voor het kwartaalblad van de Stichts-Hollands Historische Vereniging: Heemtijdinghen.

Mail gerust als er vragen zijn.

Bedreigd, bezet, bevrijd. Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld in de Tweede Wereldoorlog

Het boek ‘Bedreigd, bezet, bevrijd’ is door Rob Alkemade, Frans van Bork , Jan van Es en mij geschreven in opdracht van het comité 4 en 5 Mei Woerden en verscheen in april 2020 ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Het boek is een overzichtswerk dat beschrijft wat er voorafgaand aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde in de vijf plaatsen die nu de gemeente Woerden vormen. De eerste oplage van 1.000 stuks was in enkele weken tijd uitverkocht via de plaatselijke boekhandels. Een tweede druk is in voorbereiding. Exemplaren kunnen via het Comité 4 en 5 Mei Woerden worden besteld.

Woerden en de wereldbrand 1914-1918

‘Woerden en de wereldbrand 1914-1918’ vertelt wat er tijdens de jaren van de Eerste Wereldoorlog in Woerden gebeurde. Nederland deed weliswaar niet mee aan de Eerste Wereldoorlog, maar dat wil niet zeggen dat de inwoners van Woerden niets hebben gemerkt van het geweld aan de andere kant van de landsgrens. Het boek is het resultaat van vijf jaar zoekwerk in onder meer kranten, gemeentearchieven en het Nationaal Archief. Tijdens zijn onderzoek kreeg ik regelmatig te maken met vooroordelen: “Eerste Wereldoorlog? Woerden? Wat heeft dat met elkaar te maken? Hebben we daaraan meegedaan dan? We waren toch neutraal? Dus er kan nooit veel zijn gebeurd?”. Dat bleek dus erg mee te vallen. Het is allemaal terug te vinden in dit met zo’n vijftig foto’s geïllustreerde boek. Het verscheen in augustus 2018.

Titel: ‘Woerden en de wereldbrand 1914-1918. Auteur: Bert van Elk. Uitgeverij: Boekscout in Soest. Omvang: 180 pagina’s, rijk geïllustreerd. Formaat: 16 x 24 centimeter. ISBN: 978-94-022-4720-6.

Jan van Elk. Melkman, verzetsman (2018)

De Sicherheitsdienst deed op 25 augustus 1943 een inval in een woonhuis in de binnenstad van Woerden. Er werden zestien tot achttien Joodse Nederlanders en drie tot vijf leden van verzetsgroep De Oranje Vrijbuiters gearresteerd. De eigenaar van het pand, de Woerdense melkman Jan van Elk werd nog op diezelfde dag in Utrecht gearresteerd toen hij aanbelde bij het hoofdkwartier van de verzetsbeweging.

De inval in Woerden was onderdeel van een grote actie tegen de Oranje Vrijbuiters. De gearresteerde verzetslieden werden veroordeeld door een Duitse rechtbank. Op drie na werden allen gefusilleerd. Jan van Elk was een van hen. Hij verbleef in de concentratiekampen Vught, Dachau en Natzweiler. Jan van Elk werd teruggestuurd naar Dachau en overleed daar eind februari 1945.

Het boekje werd geschreven ter gelegenheid van de onthulling van een gedenksteen voor Jan van Elk op 3 mei 2018. De plaquette bevindt zich op het poortje naast het pand Rijnstraat 75 in Woerden. Het boekje verscheen in een oplage van 250 exemplaren, bekostigd door het VSB-fonds uit Woerden. Het is gratis op deze website te downloaden.

50 jaar na dato. Vijftien veteranen vertellen over hun periode op Nederlands Nieuw-Guinea 1958 – 1962′ (2008)

Het boekje verscheen in 2008 ter gelegenheid van de Veteranendagen van de Koninklijke Luchtmacht onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het bevat vijftien interviews met veteranen van de luchtmacht die in Nieuw-Guinea dienden in de tijd dat Indonesië het eiland aan de Republiek Indonesia wilde toevoegen, maar Nederland geen afstand wilde doen van deze kolonie. De militairen vertellen uitgebreid over hun reis naar het eiland, hun leven daar en hun terugkeer naar Nederland. Het is te downloaden op deze pagina.

Rekenmeesters in de Krijgsmacht. De geschiedenis van de stichting NIVRA Fonds Militaire administratie (2000)

Het boek beschrijft de geschiedenis van de stichting NIvRA Fonds die talentvolle militairen van het Dienstvak der Militaire Administratie tussen 1956 en het jaar 2000 de gelegenheid bood een opleiding te volgen tot accountant bij een civiele opleider. ISBN: 90-361-0028-3. Uitgeverij: Dutch Print Services, Tilburg.

En verder:

De reserve-officier der Artillerie (SROBA-SROOA-SROA-SROLuA) door P.J. Anthonissen, uitgeverij De Bataafsche Leeuw. Amsterdam 2003.

De Inspecteur-Generaal – arbiter, raadgever, vertrouwensman. een uitgave van heet Ministerie Van Defensie. ISBN 9789090086040. Den Haag 1995.

In vredesnaam, De wereldwijde inzet van Nederlandse blauwhelmen. Uitgegeven door Brouwer Offset BV. Delft, 1993.

Nederlanders en Desert Storm. Red. WiebrenTabak. Uitgever: Ministerie van Defensie, 137 pagina’s, ISBN: 9789080069114, Den Haag, 1991.

Publicaties/artikelen:

‘Jan en Faas overleefden de oorlog niet’ in”: Heemtijdinghen, orgaan van de Stichts Hollands Historische Vereniging, 51e jaargang, nr. 4 van 2014.

‘Woerden en de mobilisatie van augustus 1914’ in: Heemtijdinghen, orgaan van de Stichts Hollands Historische Vereniging, 55e jaargang nr. 1 van 2019.